carfinder

 

Våra standardvillkor när du vill köpa eller sälja

(Gäller från 2010-01-01)

Allmän översikt - "Short version"


Carfinders standardvillkor framgår i kortform av tabellen till höger och i mer utvecklad form nedan.

Vi är alltid beredda att svara på frågor eller att göra särskilda överens-kommelser ...

Grundavgift
Deposition
Carfinders förmedlingsprovision
Övrigt
Söka Bil
2500 kr + moms
-
Grundavgiften återbetalas om Carfinder inte skulle klara att genomföra uppdraget
Köpa Bil
 
5,0 % + moms beräknat på bilens inköpspris
Tillkommer ersättning för verifierade omkostnader
Sälja Bil
600 kr + moms
för foto och uppläggning på olika hemsidor *)
5,0 % + moms beräknat på bilens försäljningspris

Bilens skick klarläggs och redovisas.
M-plustest genomförs enl ö k
(Carfinders specialavtal).

Tillfällig garage-
plats
Generellt 75 kr per dygn
Garageplats i Carfinders Troax-bur
Särskild överenskommelse
kan göras

*) Gäller de första 30 dagarna därefter 400 kr per påbörjad 30-dagarsperiod. Efter 6 månader ligger din annons kvar utan kostnad!

**) Minsta förmedlingsprovision vid avslut är 4 000 kr + moms. Ersättning för vissa omkostnader tillkommer. Se nedan.

Minsta avtalsperiod är en månad. Om ägaren själv hittar en köpare under avtalsperioden utgår 1% + moms på försäljningspriset. Uppsägningstid 30 dagar eller enligt ö k.

(Denna sida är uppdaterad senast 2017-01-01)

Söka Bil - Köpa bil eller Sälja Bil

Söka bil

Carfinder kan få fram just den bil du önskar. Detta under förutsättning att du ger oss uppdrag att göra detta. Priset för denna tjänst är 2500 kr ex moms.

Sökning efter bilar - i synnerhet speciella och ovanliga bilar - kräver tid och arbete om resultatet ska bli bra. Ett formellt uppdrag gör att du kan ställa krav på uppdragets genomförande och dess kvalitet.

De inbetalade pengarna återbetalas till fullo om Carfinder inte skulle lösa uppgiften på ett godtagbart sätt och/eller inte visa sig kunna göra det inom rimlig tid.

I de fall annonsering i en eller flera specialtidningar (motsv) skulle erfordras diskuteras detta från fall till fall och debiteras särskilt till självkostnadspris. Formellt ger du Carfinder uppdraget genom att sätta in
1 500 kr på Pgiro 49 76 40 - 3 eller Bgiro 5538-7500 med angivande av biltyp, hänvisning till insända önskemål, etc.

I de fall Carfinder senare skulle förmedla själva bilaffären utgår en provision om 5,0 % + moms (dock minst 4000 kr + moms) + e v omkostnader. De senare kan vara utlägg för M-test, kompressionsprov, transporter, försäkringar, resor, m m. Utlägg av detta slag görs dock först efter godkännande av uppdragsgivaren.

Förhoppningsvis finner du detta intressant och återkommer med ett uppdrag. Vill du ställa frågor eller lämna kompletterande önskemål eller annan information kan Du använda formuläret på vår hemsida eller skriva några rader till vår e-postadress: carfinder@telia.com. Du är givetvis också välkommen att söka mig per telefon eller boka en tid för ett personligt sammanträffande.

Sälja bil

Carfinders standardvillkor - Sälja bil

Carfinder hjälper dig att sälja din bil. Grundförutsättningen är att bilen är i fullgott skick och/eller att e v brister redovisas öppet. Detta innebär som huvudregel att en opartisk M-plustest av bilen (motsv) erfordras innan bilen kan prissättas. Carfinder har förhandlat fram rabatterade priser hos M-testcentra. Kostnaden för M-testen debiteras slutligen uppdragsgivaren/bilens ägare. Bilens historik, med t ex auktoriserad service och ifylld servicebok, har stor betydelse.

En godkänd M-test ger bilen ett högre värde på marknaden!

Fotografering/inläggning på hemsidor + administration kostar 600 kr + moms (engångsbelopp) och gäller för de första 30 dagarna. Fortsatt annonsering på www.bytbil.se, www.blocket.se, Autobörsen och deras webbplatser www.annonsborsen.se och www.koll.se kostar därefter 400 kr + moms per hel månad. Genom den nya marknadsplatsen koll.se presenteras bilen även på webbsidorna hos DN, Expressen,GP Sydsvenska Dagbladet samt TV4! Efter 6 månader ligger din annons uppe utan kostnad.
Intresserade spekulanter tas om hand och slussas via Carfinder. Modellen innebär stor handlingsfrihet för dig som bilägare eftersom du själv samtidigt kan disponera bilen.

När Carfinder hittar en köpare och detta leder till ett avslut faktureras en förmedlingsprovision om 5,0 % + moms på det slutliga försäljningspriset. För bilar som säljs för 400 000 kr eller mer utgår en provision om 5 % + moms. Bilar över 1 000 000 kr enligt avtal i varje enskilt fall. Minsta förmedlingsprovision är, om inget annat avtal ingås, 4000 kr + moms.

Formellt görs affären direkt mellan bilens ägare och köparen, men med Carfinder som förmedlare. Om köparen önskar finansiering måste bilen först köpas in av Carfinder International AB och sedan säljas vidare till kunden/finansbolaget. En ny situation uppstår. Se nedan under Finansiering.

Ersättning för eventuella omkostnader tillkommer. Det kan t ex vara kostnader för annan annonsering som Carfinder genomför. Omkostnader som kan uppkomma är t ex garagehyra, rekonditionering, drivmedel och liknande. Utlägg av denna typ görs aldrig utan samråd med uppdragsgivaren.

I vissa fall kan det vara fördelaktigt att annonsera bilen i någon eller några lämpliga tidningar och/eller på andra webb-platser (exempelvis på tyska www.mobile.de). Carfinder lämnar förslag baserat på biltyp, prisnivå, etc samt tar fram förslag på en enkel annonsplan som bl a redovisar vad annonseringen kan komma att kosta om du som uppdragsgivare väljer att gå vidare. Denna tjänst debiterar Carfinder inget extra för. Uppdragsgivaren betalar med andra ord självkostnadspris för e v tidningsannonsering.

Carfinder förbehåller sig rätten till ett exklusivt försäljningsuppdrag. Detta innebär att du inte samtidigt kan lämna försäljningsuppdrag till någon annan bilförmedlare eller bilhandlare under avtalsperioden. Ett skäl för detta är att det då blir omöjligt för Carfinder att annonsera bilen hos www.bytbil.se, m fl. Du är dock fri att själv sälja din bil direkt till någon person under avtalsperioden om tillfälle skulle ges. Med detta avses en köpare som du själv hittat och som inte anvisats via Carfinder eller fångats upp av Carfinders marknadsföring. Om något av dessa fall skulle inträffa förbehåller sig Carfinder 1% + moms av köpesumman i förmedlings-provision.

Finansiering
Om en köpare önskar hjälp med att finansiera bilköpet kan Carfinder i vissa fall ordna detta.

Om du tycker att detta låter rimligt är jag beredd att ta mig an ditt försäljningsuppdrag och som ett första steg fotografera bilen och lägga in den på Carfinders hemsida. Förutom alla uppgifter om bilen, inklusive bilens registreringsnummer, erfordras exteriörfoto på bilen. Helst också på bilens motorrum, inredning, o s v.
Egna digitala bilder kan sändas i jpeg-format (72 pix/tum) till mr.carfinder@bredband.net. Vanliga färgkopior kan också användas och kan skickas per brev under adress Carfinder International AB, Sandelsgatan 14 nb, 115 34 Stockholm.

Bilens registreringsnummer kommer att "dimmas" på de bilder som visas i annonser och på internet.

Förhoppningsvis finner du detta intressant och återkommer med ett uppdrag. Vill du ställa frågor eller lämna kompletterande önskemål eller annan information kan Du använda formuläret på vår hemsida eller skriva några rader till vår e-postadress: carfinder@telia.com. Du är givetvis också välkommen att söka mig per telefon eller boka en tid för ett personligt sammanträffande.

Bästa hälsningar

Per-Håkan Grolander
Carfinder och VD

08-545 840 10

0708-783 241

Kontakta Carfinder:

carfinder17@gmail.com

Uppdaterad 2017-01-01

 

Åter till startsidan