carfinder

SURBRUNNSGATANS
BILEL & BATTERISERVICE

Surbrunnsgatan 12
114 21 STOCKHOLM

08-15 75 60
Lars Gustafsson

Snart är höst och vinter över oss ...
Gardera med ett lätt och effektivt startaggregat!
Idealiskt för t ex bilar med automatisk växellåda och/eller för dig som har en eller flera bilar,
som står i garage under lång tid ...
Prata med Lasse!

200794 STARTHJÄLP kostar 1060 kr + moms = Endast 1325 kr

200795 STARTHJÄLP med lampa kostar 1195 kr + moms = Endast 1490 kr

Upplagd 2003-09-11

 

Åter till startsidan