carfinder


Opartisk Besiktning och Värdering av Bilar

ph.jpg

 

 

När Du är oense med ditt försäkringsbolag och snabbt behöver hjälp med ett kompetent, opartiskt utlåtande ...

 


Opartisk Besiktning och Värdering av Bilar


Per-Håkan Grolander
är förordnad som

Besiktnings-/Värderingsman
av
Sveriges Handelskamrar


Förordnandet är personligt och gäller
för ett år i taget,
f n för innevarande år (2017).


Obs! Alla bilar! Även standardbilar!

Specialitet: Classic- & Sportscars.

Intyg för import av s k historiska fordon och veteranbilar.
Värdering. Teknisk besiktning.


Tänk på att värdet för dig som uppdragsgivare/kund ligger främst i den kvalitet som själva värderingsintyget med stöddokumentation kommer att få!

Detta i sin tur är beroende av den kompetens, erfarenhet och auktoritet som din besiktnings-/värderingsman har i branschen ...

Läs mer i
Handelskammartidningen nr 7 2010 sidan 20--21

 

 

 

 

 

 

När du behöver få din bil fackmannamässigt och opartiskt värderad i andra sammanhang ... T ex när bilen ska köpas in eller ut ur ett Aktiebolag ...

Svenska Handelskammaren

www.besiktning.nu


Anmäl Ditt Intresse här!

Obs! Intresseanmälan är inte bindande för någon av parterna förrän ett avtal har ingåtts

Svenska Handelskammaren

www.besiktning.nu


Bra att veta!

Om du vid första kontakt uppger bilens registreringsnummer, berört försäkringsbolag samt var bilen finns att besiktiga, så finns grundförutsättningarna för att ärendet ska kunna förberedas och behandlas snabbt!


Besiktnings- och värderingsintyget skrivs ut på Svenska Handelskammarens formulär. Med utlåtandet följer bl a foto och övrig stöddokumentation.

Prislista

Normalpris för ett uppdrag inom Stockholms stad
är f o m 2017-01-01

"Standardbilar"
2 900 kr + moms
Veteran- och Samlarbilar (motsv)
3900 kr + moms


Reseersättning debiteras med
8 kr/km + moms inom en radie upp till 100 km från Sthm City.

Gäller resan resor till och från resmål som ligger utanför radien 100 km men inom radien 200 km debiteras 6 kr/km

Resur utanför radien 200 km debiterad med 4 kr/km

Du som uppdragsgivare är betalningsansvarig, men i de flesta fall har fakturan hittills betalats av respektive
försäkringsbolag i enlighet med gällande försäkringsavtal

I övrigt enligt särskild ö k.Bra att veta!

För att vi ska kunna gå vidare och för att du ska kunna få ditt Värderingsintyg utskrivet på Sv Handelskamrars papper erfordras att du uppger
ditt telefonnummer,
en e-postadress
samt
uppdragsgivarens namn och personnummer/orgnummer

Som opartisk värderingsman är jag skyldig att höra samtliga inblandade parter!

Ta noga reda på vilket värde som ditt försäkringsbolag är skyldiga att ersätta enligt ingånget avtal och även vad man enligt försäkringsvillkoren inte ersätter! Hur definierar ditt försäkringsbolag din bils marknadsvärde!?

Uppdaterad 2018-04-15

 

Åter till startsidan